Hvad er AAF

Hvad er AAF?

Aalborg Akvarieforening blev stiftet under dette navn 13 september 1943.
Foreningen er dermed en af landets ældste. Det gør den bestemt ikke til en
af de kedeligste. Der er i øjeblikket et meget højt aktivitetsniveau i
foreningen.

Foreningens formål

Aalborg Akvarieforenings formål er at skabe og vedligeholde interessen for
akvariehobbyen, ved:

at afholde møder og andre arrangementer.
at udlåne bøger og tidsskrifter fra foreningens bibliotek.
at informere via foreningens website.
at samarbejde med andre akvarieforeninger, blandt andet gennem medlemskab af
Dansk Akvarie Union og Kreds 4.

Foreningens opbygning

Aalborg Akvarieforening ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.
Formanden er daglig leder af bestyrelsen. I tilfælde af formandens forfald
varetages funktionen af næstformanden. Kassereren står for budget- og
regnskabsudfærdigelse. Næstformand/sekretær udfører foreningens
sekretærarbejde. Planlægningslederen forestår tilrettelæggelsen af
foreningens aktiviteter. Bibliotekslederen forestår udlån samt opkrævning af
bøder ved for sen aflevering fra biblioteket.